• LOGIN
  • No products in the cart.

Login

This course has KCPE Kiswahili past Exam questions arranged per topic

Course Curriculum

Sarufi
Umoja na Wingi wa Sentesi 01:30:00
Aina / Kategoria za Maneno 03:00:00
Usemi Halisi na Usemi Taarifa 01:00:00
Udogo, Kawaida na Ukubwa wa Nomino 00:45:00
Mnyambuliko wa Vitenzi 00:45:00
Matumizi ya Viambishi na Maneno Maalum 00:45:00
Ukanushaji 00:20:00
Kinyume 00:20:00
KCPE Kiswahili Uakifishaji 00:16:00
Upatanisho wa Kisarufi wa Sentensi 00:45:00
Uundaji wa Maneno 00:25:00
Ngeli za Kiswahili 00:10:00
Matumizi ya Kamusi 00:10:00
Uundaji/Umantiki wa Sentensi 00:10:00
Mtungo
Mtungo 02:00:00
PRIVATE COURSE
6 STUDENTS ENROLLED

Top Rated Subject

Subject Reviews

X