• LOGIN
  • No products in the cart.

Login

Kwenye sehemu hii utapata kazi zako za masomo halisi ya mtandao, nakala, mazoezi ya mawasilisho na kazi za ziada.

Course Curriculum

Exams
Kiswahili Class 7 Exam II 01:00:00
Kiswahili Class 7 Exam I 01:00:00
Sarufi
Alfabeti Ya Kiswahili 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 001 10, 00:00
Aina Za Maneno 1 year
Vimelea 1 year
Vimelea
Zoezi La Vimelea 10, 00:00
Viunganishi 1 year
Aina za Viunganishi
Kiswahili Class 7 Assignment 002 10, 00:00
Matumizi ya `kwa` 1 year
Matumizi ya kwa
Kiswahili Class 7 Assignment 003 10, 00:00
Nomino 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 004 10, 00:00
Ushairi 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 005 10, 00:00
Matumizi Ya Karibu 1 year
Kiswahili Class 7 assignment 006 10, 00:00
Vitendawili 1 year
Nomino Za Makundi 1 year
Kiswahili Class 7 assignment 007 10, 00:00
Jirejeshi -O- 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 009 10, 00:00
Semi 1 year
Viulizi 4 weeks, 2 days
Kiswahili Class 7 Assignment 010 10, 00:00
Insha
Hotuba 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 008 10, 00:00
Sarufi
Mnyambukiko wa Vitenzi 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 011 10, 00:00
Vitate 1 year
Kiswahili Class 7 Assignment 012 10, 00:00
Mahakamani 1 year
Mahakamani
Kiswahili Class 7 Assignment 013 10, 00:00
Uakifishaji 1 year
uakifishaji wa maneno na sentensi
Kiswahili Class 7 Assignment 014 10, 00:00
Kiswahili class 8 Assignment 007 – Uakifishaji 10, 00:00
Visawe 1 year
Visawe
Kiswahili Class 7 Assignment 014 10, 00:00
Utaifa 1 year
uraia
Kiswahili Class7- Assignment 016 10, 00:00
Kuandika
Insha-Harusi 1 year
Kuandika-Insha ya harusi
Kiswahili Class7- Assignment 017 10, 00:00
Kusoma- Ufahamu
Kiswahili Class 7- Assignment 019 00:20:00
Mnyambuliko Wa Vitenzi 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 020 10, 00:00
Viwandani 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 021 10, 00:00
Kusoma Ufahamu
Kiswahili Class 7- Assignment 022 00:25:00
Matumizi Ya Lugha
Sifa Kutokana Na Vitenzi. 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 023 10, 00:00
Kuandika
Insha -Harusi 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 024 20, 00:00
Ufaham
Kiswahili Class 7- Assignment 025 00:20:00
Ufahamu
Linalowezekana Leo 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 025 00:20:00
Sarufi
Usemi Wa Taarifa 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 027 20, 00:00
Fasihi
Semi Za Nahau 1 year
Kiswahili Class 7- Assignment 028 20, 00:00
PRIVATE COURSE
27 STUDENTS ENROLLED

Top Rated Subject

Subject Reviews

X