• LOGIN
  • No products in the cart.

Login

Kwenye sehemu hii utapata kazi zako za masomo halisi ya mtandao, nakala, mazoezi ya mawasilisho na kazi za ziada.

Course Curriculum

Ufafanuzi
Kiswahili – Ufafanuzi  1 year
Kiswahili Assignment – Zoezi la Mbinu za Lugha 10, 00:00
Vivumishi
Kiswahili – Vivumishi 1 year
Kiswahili Assignment – Vivumishi 15, 00:00
Fani za Lugha
Mifano ya Fani za Lugha 1 year
Fani za lugha ni mbinu za uandishi
Kiswahili Assignment 003 10, 00:00
Vifaa Vya Ufundi
Vifaa Vya Ufundi 1 year
Kiswahili Assignment 004 – Vifaa Vya Ufundi 10, 00:00
Vimelea
Vimelea 1 year
Vimelea
Zoezi La Vimelea 10, 00:00
Kiswahili Evaluation Exam 01:00:00
Kuandika
Kuandika 1 year
Kiswahili Assignment – Fani za Lugha 10, 00:00
Vielezi
Vielezi 1 year
Vielezi
Udogo Wastani na Ukubwa wa Nomino
Udogo, Wastani Na Ukubwa Wa Nomino 00:01:00
Uundaji Wa Maneno
Uundaji Wa Maneno 1 year
Kiswahili Assignment 006 – Uundaji wa Maneno 10, 00:00
Ngeli
Ngeli Za Kiswahili 2 months, 1 week
“Asiyejua ngeli hajui Kiswahili” Ngeli ndizo nguzo/msingi wa lugha
Nafsi na Viwakilishi vya Nafsi 2 months, 1 week
Kando na viambishingeli mwanafunzi anahitaji kufahamu nafsi na viwakilishi vya nafsi.
Maswali Ngeli – Umoja na Wingi 00:30:00
Sayari
Sayari 1 year
Sayari ni Magimbo yenye Maumbo ya duara yanayozunguka jua
Maswali ya Sayari 00:10:00
Nomino
Aina Nomino 1 year
Nomino
Nomino za Kawaida 2 months
Hizi ni nomino zinazotaja vitu kwa jumla. Zinataja vitu, watu au wanyama bila kubainisha waziwazi.
Nomino za Makundi/Jamii 2 months
Nomino hizi hurejelea vitu katika makundi.
Nomino za Wingi/Fungamano 2 months
Nomino hizi huonyesha vitu vinavyopatikana katika hali ya wingi pekee. Yaani haviwezi kugawika kuwa kitu kimoja kimoja.Haviwezi kuhesabika kimoja kimoja.
Nomino Dhahania 2 months
Nomino za Vitenzi – Jina 2 months
Nomino za Pekee/Maalum 2 months
Nomino hizi hutaja vitu au watu wenye sifa za kipekee
Nafsi na Viwakilishi vya Nafsi 2 months, 1 week
Kando na viambishingeli mwanafunzi anahitaji kufahamu nafsi na viwakilishi vya nafsi.
Ukanushaji
Ukanushaji wa Wakati 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Wakati
Ukanushaji wa Kitenzi Chenye O-Rejeshi FREE 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Kitenzi Chenye O-Rejeshi
Ukanushaji wa Ndi- Ya Kurejelea FREE 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Ndi- Ya Kurejelea
Ukanushaji wa Kiunganishi ‘Ni’ 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Kiunganishi ‘Ni’
Ukanushaji wa Vitenzi – Jina FREE 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Vitenzi – Jina
Ukanushaji wa Kiunganishi ‘Na’ FREE 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Kiunganishi ‘Na’
Ukanushaji wa “Ki” Cha Masharti FREE 1 week, 3 days
Ukanushaji wa "Ki" Cha Masharti
Ukanushaji wa Hali Mbalimbali FREE 1 week, 3 days
Ukanushaji wa Hali Mbalimbali
Akisami
Mifano ya Akisami 3 months
Akisami (fractions) 3 months
Nambari za Kimsingi 3 months
Akisami 00:45:00
Sarufi
Uakifishaji 1 year
uakifishaji wa maneno na sentensi
Kiswahili Class 7 Assignment 014 10, 00:00
Kiswahili class 8 Assignment 007 – Uakifishaji 10, 00:00
Vivumishi 1 year
vivumishi
Matumizi ya ‘na’ 1 year
matumizi ya 'na'katika sentensi mbalimbali
Kiswahili class 8 Assignment 009 10, 00:00
Insha
Insha: Baada Ya Dhiki Faraja 1 year
Kiswahili Class 8 Assignment 008 – Insha: Baada Ya Dhiki Faraja 20, 00:00
Kusoma
Ufahamu 1 year
ufahamu
Kiswahili Class 8 Assignment 010 10, 00:00
Kiswahili Class 8 Assignment 010 00:20:00
Sarufi
Uundaji wa Maneno 00:25:00
Kiswahili Class 8 Assignment 011 00:20:00
Usemi halisi na taarifa 1 year
usemi halisi na taarifa
Kiswahili class 8 Assignment 012 10, 00:00
Kiswahili class 8 Assignment 013 00:20:00
Misamiati
Mekoni 1 year
Kiswahili class 8 Assignment 014 20, 00:00
Sarufi
Vikanushi 1 year
Kiswahili class 8 Assignment 015 20, 00:00
Na ya Uhusiano 1 year
Kiswahili class 8 Assignment 016 20, 00:00
Kuandika
Barua Ya Kidugu/Kirafiki 1 year
Kiswahili class 8 Assignment 017 20, 00:00
Kiswahili Evaluation exams
Kiswahili Evaluation Exam 01:00:00
Kiswahili Evaluation Exam II 01:00:00
Kiswahili Class 8 Evaluation Exam III 01:15:00
Msamiati
Dira 1 year
Kiswahili class 8 Assignment 018 20, 00:00
PRIVATE COURSE
83 STUDENTS ENROLLED

Top Rated Subject

Subject Reviews

X